english deutch français italiano
Přihlášení
jméno:
heslo:
Registrace | Poslat heslo
Dřevčická 635
108 00 Praha 10 Malešice
telefon: 255 797 455
mobil: 777 666 623
email: info@kvetiny-pro-radost.cz

Dnes má svátek: Květa (zítra Alois)

Hledat na tomto webu:

 
 
paysec

Počasí nejen pro Vaše květiny

Květiny-Pro-Radost.cz a Ochranná Známka

Níže uvedené informace dovolí i méně znalým, vyhnout se problémům v rovině autorského práva a ochrané známky.
 
Nejvýznamnějším právním institutem ochrany označení jsou ochranné známky a jsou určené k rozlišení výrobků, nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví. Ústav Průmyslového Vlastnictví na základě naší žádosti o ochrannou známku vedenou pod č.458353 a po prozkoumání všech okolností související s užíváním názvu květinářství - Květiny Pro Radost - a také po předložení dokladů pro získání rozlišovací způsobilosti, odsouhlasil právo jeho užívání jako ochranné známky pro výše uvedený výraz v souvislosti s prodejnou květin a pro fyzickou osobu, Dana Trejbalová, podle živnostenského listu dle ustanovení paragrafu 47 odst.1 zákona č.455/1991 Sb.o živnostenském podnikání, ve  znění pozdějších předpisů. Tzn., že bez souhlasu vlastníka ochranné známky nikdo nesmí užívat označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné, pro shodné, nebo podobné výrobky, nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána, nebo je užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami, pokud existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou. K závadným jednáním patří např. umísťování na výrobky nebo jejich obaly, nabízení či uvádění na trh výrobků takto označených, popřípadě skladování za tímto účelem, dovážení nebo vyvážení výrobky s tímto označením, či užívání tohoto označení v obchodních listinách a v reklamě.
Stručně řečeno - výraz pro květinářství s názvem - Květiny Pro Radost - nelze použít v souvislosti s pojmenováním prodejny květin pro jiného uživatele, než fyzickou osobu Dana Trejbalová.

Ani služby, výrobky a označení v reklamě nesmí užívat shodné označení bez souhlasu majitele ochranné známky.


 


 - Květiny-Pro-Radost.cz - a Autorské PrávoTaké bychom chtěli upozornit na skutečnost, že i kopírováním fotografiií našeho webu dojde k jejich zcizení  a tím k porušení autorského práva, které je v Česku upraveno autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací s tzv. výhradou autorského práva / copyrightovou doložkou  © .

 Vzhledem k velmi široké definici autorského díla (což zejména platí pro fotografie – viz § 2 odst. 2 AutZ) jsou fotografie zcizené na našich webových stránkách, autorským dílem. A pokud obrázek splňuje znaky autorského díla, je chráněn. A není rozhodující zda-li je, či není u zcizené fotografie uvedena copyrightová doložka © .K zpřístupnění díla prostřednictvím internetu pak tazatel musí mít udělen souhlas od oprávněné osoby, neboť jde o užití díla ve smyslu § 12 odst. 4 písmena f) a §18 odst. 2 AutZ.
Z tohoto pravidla nejsou vyjímky. Pokud takový souhlas tazatel nemá, porušuje autorský zákon.Stručně řečeno návštěvníkům našich webových stránek - presentované fotografie a texty nejsou určeny pro kopírování, nebo jakékoli jiné užití a nakládání.Věříme, že upozorněním na výše uvedené skutečnosti autorského práva zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací, lze chápat i jako informaci, která dovolí, při práci z internetem, vyhnout se případným problémům, které by mohly vzniknout z neznalosti zákona.


 

All rights reserved. © KvětinyProRadost